Kontakt

Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń

Napisz do nas zadzwoń 19-501

Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące:

  • ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników;
  • zkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach, uszkodzonych pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego (w tym tablic z nazwami ulic), słupów itp.;
  • awarii sygnalizacji świetlnej;
  • awarii oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe;
  • uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, braku ławek itp.;
  • braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
  • innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).
     

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długa 49

53-633 Wrocław

Centrala

Tel.: 71 355 90 71

Biuro Obsługi Interesanta

Tel.: 71 376 07 34 lub 71 376 07 92
Faks: 71 355 08 66 lub 71 376 07 92

Biuro prasowe

Ewa Mazur
ewa.mazur@zdium.wroc.pl
Krzysztof Kubicki
krzysztof.kubicki@zdium.wroc.pl