Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie

monitoringu wizyjnego ITS

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

·      administratorem systemu monitoringu wizyjnego ITS jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

·      dane kontaktowe inspektora danych osobowych: iod@zdium.wroc.pl

·      monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz sprawności funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Wrocławia

·      podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni

·      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemu

·      osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądaniadostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

·      osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • zarejestrowane dane pochodzą z kamer monitoringu wizyjnego systemu ITS

Rozmieszczenie kamer monitoringu przedstawione jest na poniższej mapce: